Documentació per inscriure’s a les classes de patinatge

S’adjunta la documentació informativa del club per apuntar-se a les classes de patinatge Artístic,

Declaració Responsable per a esportistes Majors d’edat

Declaració responsable per a esportistes menors d’edat

INFORMACION NUEVOS SOCIOS Primer Nivel 2021-2022

SOLICITUD INSCRIPCION 2021-2022