Exàmen de Certificat de lliure

Hi ha convocatòria d’examen del nivell CERTIFICAT de la Federació de Patinatge.

S’hi presenta la Gemma Teixidó