Exàmen de Iniciació A i Certificat

El dissabte  5/11/2016 per la tarda, hi ha examen de la Federació per aprovar el nivell de Iniciació A i Certificat.

Pista:  Barberà del Vallès