Exàmen de Iniciació A i Certificat

El dia de la prova serà: dissabte per la tarda

-S’examinen la Gemma Teixidó en Certificat, i la Judit Osuna, Andrea Karsen i Ivet Izquierdo en Iniciació A

-La prova es farà a la pista de:  Cubelles