Exàmen Iniciació C i B

El dia 20 pel matí hi ha exàmen de la Federació per assolir els nivells de Iniciació C i Iniciació B.

Pista: Castellar del Vallès;  c/ Joaquim Blume, s/n. Castellar del Vallés