II Trofeu Ciutat de Castelldefels

S’adjunta l’horari del Trofeu, els ordres de sortida, i el full de Presentació del Trofeu amb la llista de clubs participants.