Proves Iniciació A i Certificat

Proves Iniciació A i Certificat

Pista de Tordera

Han aprovat:

INICIACIÓ A

– Gemma Portolés . Figures Obligatories i Lliure