Proves de Iniciació C i B

Proves Iniciació “C” i “B”

a Sant Joan Despí

Han aprovat:

INICIACIO “C”

·VICTORIA GIL – Figures Obligatories

·XENIA GONZALEZ – Figures Obligatories i Lliure

INICIACIO “B”

·MARTA CLAVERA – LL.